Fiskarlaget melder på sine nettsider at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å øke satsen i den midlertidige tilskuddsordningen til drivstoff for kystrekeflåten.

Tilskuddssatsen økes nå med en krone til 3,50 kroner er liter drivstoff.

Leder i Fiskarlaget, Kåre Heggebø, påpeker at kystrekeflåten er i en svært presset situasjon, som har blitt ytterligere forverret gjennom kvotenedgangen på reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fiskeribladet har ved en rekke anledninger omtalt at rekefiskerne i sør er i en prekær situasjon.

Midlertidig

Tilskuddsordningen administreres av Garantikassen for fiskere og har rammer for et slikt grep, påpekte Fiskarlaget overfor Nærings- og fiskeridepartementet i september.

Det er i 2023 satt av et midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten over statsbudsjettet på 23,449 millioner kroner til utbetaling i ordningen, og per 1. september var det utbetalt et tilskuddsbeløp på lag 12,1 millioner kroner.

– Økning i satsen for tilskuddet vil avhjelpe situasjonen for flåte, påpeker Heggebø.

Departementet skriver i et brev mandag at forskriften justeres med følgende forutsetning:

«Tildeling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2023. Dersom det er flere søknader enn det de gjenstående midlene i ordningen kan imøtekomme, skal søknadene prioriteres etter når de er kommet inn til Garantikassen.»