Oppdragene NH90 skulle støtte fremover kanselleres og personellet blir fulgt opp umiddelbart gjennom interne prosesser. Norske myndigheter vil kreve å få tilbakeført fem milliarder kroner som har blitt utbetalt, i tillegg til renter og andre utgifter.

Det ble kjent da forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) innkalte til pressekonferanse fredag morgen.

Hever kontrakten

– Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov.