Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotetillegget på torsk nord for 62-graden for fartøy som fisker i lukket gruppe, med hjemmelslengde under 11 meter, heter det i en melding fra direktoratet.

Ved utgangen av forrige uke sto det 9921 tonn torsk igjen i gruppa av en justert kvote på 50.598 tonn.

Fisketakten har gått ned de siste ukene. Kun 489 tonn torsk ble landet i forrige uke. For å bidra til at sjarkflåten skal komme i mål med sin gruppekvote før utgangen av året, har fiskeridirektøren besluttet å øke kvotene.

Kvoteøkningen, som har virkning fra tirsdag denne uka, skjer innenfor gjeldende modell for overregulering.

Nye kvoteenheter for fartøy under 11 meter hjemmelslengde blir som følger:

  • Fartøy med største lengde under 11 meter: 21,9099 (overregulering 20 prosent)
  • Fartøy med største lengde mellom 11-12,9 meter: 20,0841 (overregulering 10 prosent)
  • Fartøy med største lengde mellom 13-14,9 meter: 19,1712 (overregulering 5 prosent)
  • Fartøy med største lengde over 15 meter: Ingen endring

Direktoratet minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

I åpen gruppe står det igjen en restkvote på 9974 tonn. Foreløpig er det ikke meldt om noen ny refordeling her.