Over halvparten (54 prosent) av fjorårets oppdrag ble utført i høysesongen fra 1. mail til 1. september. Det skriver Redningsselskapet i en pressemelding.

Juli var den travleste måneden med 1558 oppdrag, noe som tilsvarer rundt 50 oppdrag daglig.

– Våre faste og frivillige mannskaper bisto i 2022 til en stabil og svært god beredskap langs norskekysten, uttaler Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling sjø i Redningsselskapet i pressemeldingen.

Mannskapene i RS reddet 22 liv og berget 72 fartøy i 2022. Til tross nedgang i antall oppdrag, har antall søk- og redningsoppdrag holdt seg stabilt. I 2022 deltok Redningsselskapets mannskaper i 914 oppdrag på søk- og redning, mot 955 i 2021 og 1115 i 2020.

Totalt seilte fartøyene i RS 156.000 nautiske mil i fjor. Til sammenlikning er det sju ganger rundt jordkloden eller hele norskekysten langs fastlandet, inkludert fjorder, rundt 12 ganger.

Av alle oppdragene er det framdriftshavari som ser den største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen.