Siste dag av Norges Sildesalgslags årsmøte ble blant annet viet til opphetet debatt om makrell- og loddeforskning. Bestandsansvarlig for makrell ved Havforskningsinstituttet, Leif Nøttestad, innledet seansen med en gjennomgang av ståa, først for makrellen.

Har vært underbeskattet

Makrellen har de siste årene fått en mer østlig og nordøstlig utbredelse, der hovedfiskeriet har foregått i internasjonalt farvann i tredje kvartal.

Selv om kyststatene i en årrekke har fisket langt mer makrell til sammen enn det forskerne har tilrådd, har bestanden holdt seg i god forfatning.