Tøllefsen har benyttet anledningen flere ganger de siste månedene til å utfordre fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om den kommende kvotemeldinga. Han har vært kritisk til tidsbruken og har etterlyst svar på når den faktisk kommer.

Under tirsdagens årsmøte i Norges Råfisklag tok Husøy-rederen ordet igjen, men denne gangen holdt han seg til ett budskap:

– Sørg for at meldinga få bred politisk forankring, for næringa tåler ikke en kvotemelding 3.0, sa Tøllefsen, som også er lokalpolitiker for Høyre.