Birkeland er for tiden på fiske etter nvg-sild med «Talbor». Han er skuffet over at politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet gir det han betegner som feil informasjon i sitt svar på hvorfor snøkrabbefisket ikke lukkes.

Bør sjekke fakta

– Det minste en bør kunne kreve av den øverste makten innen fiskeri er at de har sjekket fakta før de svarer mediene, sier han og viser til at de to siste årene er hele kvoten på snøkrabbe blitt oppfisket.

– I 2020 ble fisket stoppet på høsten, og i 2021 ble hele kvoten tatt opp første halvår, opplyser Birkeland i en epost han har sendt til Fiskeribladet etter at vi intervjuet statssekretær Vidar Ulriksen.