Det har vært spekulert den siste uken om fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran ville gjøre noen form for retrett i sporings- og rapporteringssaken.

Det gjør han ikke. Men onsdag bekrefter han overfor Fiskeribladet at det vil komme noen justeringer.

  • Det vil komme en enklere rapportering av usorterte fiskeslag som det er små mengder av. Disse skal kunne rapporteres samlet. Grenseverdiene er ikke avklart enda.
  • Det vil komme en forenkling i rapporteringa ved låssetting av fisk.
  • Det jobbes også med en enklere avgangsmelding, der Fiskeridirektoratet og Kystvakten skal samordne sine rapporteringskrav, slik at det skal holde med én.