Ved 13-tiden var faren for nedfall fra raketten over, og fiskeflåten kunne vende tilbake til det avstengte havområdet. Arianespace, som sto for oppskytingen,