– Å gå ut slik etter et begrenset laboratorieforsøk er svært skuffende av et forskningsinstitutt som burde vite at dette er en omfattende og vanskelig