– Å gå ut slik etter et begrenset laboratorieforsøk er svært skuffende av et forskningsinstitutt som burde vite at dette er en omfattende og vanskelig problemstilling, sier Charles Aas, avdelingsdirektør for omsetning i Råfisklaget.

Tidligere denne uken gikk Nofima ut med en melding om at torsk som spiser pellets har samme kvalitet som annen villfisk.

Ikke sammenlignbart

– Nofima har foret en del villfanget torsk med pellets i fem uker, og så slaktet den med etterfølgende vurdering av kvaliteten.