Det har vært stor aktivitet på torskefisket på fiskebankene utenfor Øst-Finnmark og lenger nord denne uken.

Omsetningssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag kan fortelle at det har vært godt fiske på line/autoline etter torsk, med leveranser til Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Gamvik, Mehamn og Kjøllefjord.

– I Båtsfjord levers kombi-trålfangster til Lerøy. På snurrevad er det fremdeles mest sei i fangstene, og det meste leveres til Båtsfjord.

Ferskomsetningen er oppe i 7,9 milliarder per uke 45 i år, mens frystomsetningen ligger på 5,7 milliarder kroner.

Willy Godtliebsen kan fortelle at det er god aktivitet på torsk i Øst-Finnmark og nordover. Foto: Julie Arntsen

Torsken er driveren

I sin oppsummering av forrige ukes fiske, trekker Råfisklaget frem at torsken er driveren på verdien når det gjelder ferskleveransene - og det til tross for et redusert kvantum.

Kvantum fersk torsk omsatt så langt er 202.740 tonn, mot 209.960 tonn til samme tid i fjor, mens verdien er opp fra 3.4 milliarder til 4,9 milliarder kroner.

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 45 utgjorde 96 millioner kroner, opp fra 80 millioner kroner uka før. Torsk, sei og kongekrabbe var størst i verdi.

Omsetningen av fryst torsk per uke 45 i år er på vel 2,6 milliarder kroner mot 1,8 milliarder kroner i fjor, av et kvantum på henholdsvis 83.600 og 83.840 tonn.

Forrige uke ble det landet totalt 1640 tonn fersk torsk. Foto: Jon Eirik Olsen

Økte torskepriser

Forrige uke ble det landet totalt 3870 tonn torsk. Det var leveranser fra 11 trålere, en autolinebåt og tre snurrevadbåter. 2230 tonn var fryst, 1640 tonn var fersk torsk.

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 45 utgjorde 96 millioner kroner, opp fra 80 millioner kroner uka før. Torsk, sei og kongekrabbe var størst i verdi med 11-40 millioner kroner på hver.

– Når det gjelder ferskelevert råstoff, drar torsken opp på grunn av økte priser til tross for redusert kvantum, opplyser Godtliebsen.

Foto: Skjermdump fra Råfisklaget