Norges Råfisklag skriver i en pressemelding at de har åpnet for at deres salgssystemer kan brukes ved fiske og mottak av pukkellaks.

Vil bidra til økt fiske

Dette skjer etter ønske fra fiskerinæringen selv.

– Vi håper med dette å kunne bidra til økt fiske på denne arten som anses som et miljøproblem i elvene våre, sier Råfisklagets omsetningssjef, Willy Godtliebsen, i pressemeldingen.

Han mener det kan være gode penger å tjene på pukkellaksen i sommer.

– I enkelte områder er det registrert mengder med pukkellaks, så her kan det være penger å tjene. Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med oss, avslutter Godtliebsen.

Garantert oppgjør

Ordningen er frivillig, presiserer Råfisklaget, men gir dem som fisker den svartelistede arten de samme garantiene som yrkesfiskerne har når de leverer sine fangster.

– Når fangsten er veid og skrevet på seddel er fiskeren garantert oppgjør, og får utbetalt pengene etter 14 dager. Kjøperen får elektronisk regning på beløpet fra Råfisklaget, og slipper dermed å skrive kvittering og ordne med utbetaling til hver enkelt leverandør, opplyser Råfisklaget.

For å bruke ordningen må du registrere deg hos Råfisklaget, samt ha avtale med en fiskekjøper.