Det skjer etter mange henvendelser fra fiskere, og klar beskjed fra eierorganisasjonene og styret i Norges Råfisklag.

– Vi er lydhøre. Nå reduserer vi frekvensen i oppdateringene, slik at vi er på linje med Fiskeridirektoratet, sier direktør for samfunnskontakt i salgslaget, Benedicte Nielsen, til Fiskeribladet.

Benedicte Nielsen, samfunnskontakt i Råfisklaget. Foto: Råfisklaget

Oppleves urettferdig

Norges Råfisklags leveranseopplysninger er svært populære, og den desidert mest besøkte tjenesten på salgslagets hjemmesider.

Her legges det ut detaljert informasjon om fiskernes fangster etter hvert som de leveres og sluttsedler signeres ved et av mottakene i Råfisklagets distrikt.