Da årsmøtet i Norges Råfisklag behandlet regnskapet onsdag morgen, med et årsresultat i fjor på over 55 millioner kroner, avsluttet de med å stille seg bak et forslag fra styret om å gi to millioner kroner til Ukraina.

- Salgslaget har god økonomi, vi er rause folk, og vi tenker på de som ikke har det så godt i Ukraina. Jeg trodde ikke vi skulle oppleve slike primitive handlinger i Europa i 2022. Styret har derfor tillatt seg å legge frem forslag om at norske fiskere gir to millioner kroner til nødhjelp og gjenoppbygging av Ukraina, sa styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt til applaus fra salen.