Utvalget for grønn omstilling og økt bearbeiding i sjømatindustrien – det såkalte «bearbeidingsutvalget» – overleverte tirsdag sin rapport til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under hans besøk i Tromsø.

– Har strukket sitt mandat

Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag skriver i en epost til Fiskeribladet at Råfisklaget nå vil gå nøye gjennom den 112 sider lange rapporten og avgi en høringsuttalelse med Råfisklagets syn på forslagene innen høringsfristen 1. juni.

Norges Råfisklag