– Vi ønsker oss noen flere prøver før vi kan gi en anbefaling, men så langt ser det veldig bra ut med tanke på innblanding av andre fiskeslag. To prøvekast er gjort i natt, begge på Lyngen, forteller leder for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen.

Den generelle situasjonen er at sildefiskerne så langt har tatt sine fangster utenfor fjordlinjene i Kvænangen og Lyngen. Norges Fiskarlag er ifølge Jensen på banen med en generell søknad om flytting av fjordlinjene, og så tar direktoratet og sjøtjenesten initiativ til prøvefiske når flåten melder behov for det.