Kirka i Hasvik står vanligvis alltid åpen. Siden søndag har den i tillegg vært betjent.

Her har familie, venner, kollegaer og sambygdinger av de to forulykkede fiskerne Reidar (74) og Remi Andre (43) Nilsen kunnet komme inn til samtale, lystenning – eller bare til stille refleksjon.

– Du kan trygt si at kirka er bygdas naturlige samlingspunkt – både som kirke og som en kulturbærer i hasviksamfunnet, sier prost Øyvind Oksavik .

Han forteller om tre svært trygge og livskraftige bygdesamfunn på Sørøya, med en sterk vilje og tradisjon for å støtte hverandre både under hverdagslige forhold, og når noe dramatisk skjer.