Søndag kveld var det full fres i sildefisket på Vikingbanken. På en drøy time meldt fem fartøy inn 3000 tonn.

Fangstverdien på nordsjøsilda solgt gjennom Norges Sildeslaglsag søndag kveld, kom opp i anslagsvis 22 millioner om man legger 7,30 kroner kiloet til grunn for beregningen i gjennomsnitt.

Målet minst 15 prosent fett

Fettprosenten er pelagisk fisk sitt parameter for verdinivået. Det handler om å komme opp i minst 15 i fettprosent for at nordsjøsilda skal være mest verdifull for kjøperne, enten det er til konsum eller til oppmaling i sildoljefabrikker for mel- og oljeproduksjon.