– Nei, dette var ikke et kjøp for matproduksjon, men et oppdrag vi tok på oss etter en bestilling fra en fôrprodusent som ønsket av vi skulle ta imot, pakke og fryse inn fem tonn tobis, sier salgssjef Morten Garpestad i Prima Seafood Egersund, som dermed kan avkrefte at det blir tobis til middag eller på brødskiva i nærmeste fremtid.

Den lange og tynne tobisen i silfamilien fortsetter å være en fisk for produksjon av mel og olje. Tobisen, som normalt er å finne nedgravd i sanden til den dukker opp i varierte mengder, har sviktet fiskerne til nå i år.