I 22 år har Per Skibstad jobbet som fisker. Opp gjennom tiden har fiskeren blant annet fisket hummer. Derfor er Skibstad kjent med råtnetråd og var veldig skeptisk til at det skulle innføres for krepse- og krabbeteiner også.

– Teinefiske er et veldig risikabelt fiske. Vi opererer med mye tau. Jeg frykter at utskiftningen av råtnetråden kan føre til at fokuset på sikkerhet forsvinner litt.

– Henger ikke sammen

Skibstad kjenner flere teinefiskere som har mistet livet. Blant annet to kolleger.