– Det er blitt noen makreller i løpet av disse årene.

Fra det hvitmalte huset han fikk bygget i 1953 har Per Kristensen utsyn mot Skagerrak, havet som har vært hans arbeidsplass omtrent uavbrutt siden før andre verdenskrig.

– Det var annerledes før. Mye mer fisk, og mye mer fugl. Jeg husker at havet kunne være nesten helt kritthvitt av terner. Nå er de nesten borte, sier han.

Det er lenge siden fiskeri var en stor næring i det lille tettstedet Valle.