Fiskeridirektoratet har sendt på høring et midlertidig påbud om å benytte fangstbegrensningssystem i snurrevaden.

– Direktoratet opplyser at Sjøtenesta har fått «flere tips om snurrevadsprenginger», og «fått informasjon om sprenging av snurrevad». Det synes ikkje som om Sjøtenesta sjølv har observert snurrevadsprenginger. Forslaget synest såleis å vera basert på annanhandsinformasjon. Det er tvilsom praksis å innføra forbodsreglar basert på annanhandsopplysningar, heter det i en uttalelse Pelagisk Forening har sendt til direktoratet.

Åpning i snurrevaden

Fiskeridirektoratet foreslår et slikt påbud ved fiske med snurrevad i området fra Andenes til Knivskjelodden innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene.