Fiskeridirektoratet foreslo i høst nye regler som skal hindre at eierkonsentrasjonen i kystflåten blir for stor.

Saken var ute til høring og det var nærmest en unison støtte til at myndighetene setter et øvre tak for eierskapet i ulike fiskerier, men uenighet om hvor begrensningen for eierskap bør settes.

Pelagisk Forening er bekymret for at ei sammenslåing av ringnot og pelagisk trål utfordrer mangfoldet i næringen.