Foreningen viser i et brev til departementet til at fartøy med ringnottillatelse og trålgruppen fikk en foreløpig underregulering av fartøykvotene i år med 30 prosent.

Departementets begrunnelse var, ifølge en melding på Pelagisk Forenings hjemmeside, å sikre at en viss andel av kvotene spares til høsten. Det er da fisket tradisjonelt foregår i norske farvann. Underreguleringen skulle også bidra til stabile leveranser av makrell til landindustrien.

Den norske flåten sitt fiske etter makrell har i all hovedsak foregått, og foregår, i norske farvann, fastslår foreningen. De skriver også at kvaliteten på fisken har vært langt bedre enn forventet.

Fordi det ser ut til at makrellen beveger seg sørover og kan svømme ut av Norsk Økonomisk Sone, ber Pelagisk Forening om at underreguleringen oppheves.

Samtidig ønsker foreningen at departementet garanterer at et ufisket kvantum på minimum 30 prosent kan overføres til neste år. Dette skal sikre at den norske kvoten kan fiskes i sin helhet. Det vil bidra til at flåten tør vente med fisket uten å risikere at de ikke får fisket kvoten.