I det som blir et annerledes makrellår, med økt kvote og manglende tilgang på britisk sone, har flere av fiskerorganisasjonene bedt om at det åpnes for fiske innenfor fjordlinjene med fartøy og redskaper som i dag ikke har tilgang til dette.

I juni ble fjordene i Nordland midlertidig åpnet for fiske etter makrell med not for alle fartøy i kystgruppen.

Mye makrell på fjordene

Nå er det Pelagisk Forening som igjen er på banen og ber Fiskeridirektoratet om å åpne fjordlinjene i Møre og Romsdal for fiske etter makrell med not for båter over 28 meter.