I det som blir et annerledes makrellår, med økt kvote og manglende tilgang på britisk sone, har flere