ICES, det internasjonale havforskningsrådet som Havforskningsinstituttet er en del av, gir de årlige rådene. I fjor beregnet ICES gytebestanden på 3,7 millioner