ICES, det internasjonale havforskningsrådet som Havforskningsinstituttet er en del av, gir de årlige rådene.

I fjor beregnet ICES gytebestanden på 3,7 millioner tonn. Overfisket de siste 12 årene er større enn dette.

Overfisket har i gjennomsnitt vært på 327.000 tonn hvert av årene. På det meste var ble det fisket 86 prosent mer enn anbefalt kvote. Det skjedde i 2018 viser tall Fiskeribladet har innhentet fra Havforskningsinstituttet.

Det er fisket 44 prosent mer enn anbefalt kvote årlig. Likevel har makrellbestanden utbredt seg kraftig i samme periode ved at den har gått lenger nord i områder der det ikke har vært makrell før.