Fabrikken er utviklet for en mest mulig automatisert produksjon av haneskjell med en kapasitet på cirka 100 tonn fangst i døgnet. Sluttproduktene er ferdig rensa og singelfrosne muskler – klar for levering til markedet.

Kontrakten omfatter utvikling av en fabrikklinje, Bjørdal Automation System, Bjørdal Fabrikkutstyr og installasjonstjenester, ifølge en pressemelding.

Levering vil finne sted i midten av 2022.

«Arctic Pearl» er det tidligere fartøyet «Ocean Duke» som nå bygges om for høsting av haneskjell. Den nyutvikla fangstmetoden er gjort av Tau Tech.

– Det er svært gledelig å se at det er åpna for nye muligheter for fangst av skjell der en nå får utnytte gode ressurser på en måte som ikke skader miljøet på havbunnen. Med den kompetansen vi har opparbeida oss på om bord-produksjon, så ser vi fram til å levere dette prosjektet med tro på at det er en ny start på høsting av ei fantastisk råvare, sier daglig leder Bjørn Meek i PE Bjørdal.

Ørstabedriften PE Bjørdal ble etablert i 1907 og leverer blant annet til fiskeri og havbruk.

Gründerbedriften Tau Tech utvikler teknologi for å høste haneskjell. Redskapet ble testet i Tromsø i slutten av januar 2019. Foto: Tau Tech