Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut. Torsketrålene tildeles et makismalkvotetillegg på 56 tonn.

Dette skriver Guro Gjelsvik i reguleringsseksjonen i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.