Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) la i dag frem kvoterådet for nordøstarktisk sei for 2023. Det er på 226.794 tonn, som er en økning på 15 prosent eller nesten 30.000 tonn fra fjorårets kvoteråd. Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Dette er gode nyheter som viser at bestanden av sei er i god forfatning. Vi har gjennomført grundige og gode beregninger som viser at det er forsvarlig med en økning i kvoten, sier Arved Staby, bestandsansvarlig for nordøstarktisk sei i en pressemelding.

Her kan du lese mer om kvoterådet for sei.