Politiet kommer med en ny trusselvurdering over påske. E24 har på forhånd fått se deler av trusselvurderingen, der fiskerikriminalitet er blant truslene som fremheves.

– Vi er bekymret for at kriminalitetsnivået i fiskerinæringen er foruroligende høyt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til E24.

Ifølge ham kjøper de kriminelle aktørene flere virksomheter og blir involvert i flere virksomheter enn før, beskriver Lønseth.

– Og de har større del av verdikjeden. Fra hav til matfat. De får en bredere innpass i hele verdikjeden og kontrollerer flere deler av den, ikke bare en de, sier han til avisen.

Han tror det vil bli flere aksjoner.

– Jeg tror det blir flere straffesaker, ja. Og politiet kommer helt sikkert også til å bidra gjennom a-krimsenteret for å kontrollere arbeidslivskriminalitetsspørsmål på land. Og så kommer vi, tror jeg, til å få flere straffesaker, sier han til E24.