Økokrim-sjefens uttalelser under Sjømat Norges årskonferanse i april har vakt reaksjoner i fiskerinæringa.

Lønseth uttalte at det begås kriminalitet i hele verdikjeden i fiskerinæringa, og at Økokrim har ambisjoner om flere straffesaker.

– Vi påstår ikke at bransjen er kriminell, men at der er enkeltaktører, og sammenlagt så mye at vi må adressere det. Vi vil bidra til at næringa opptrer legalt og driver på en bærekraftig måte, sa Lønseth.

Trussel mot velferdsstaten

Mandag morgen offentliggjorde Økokrim sin trusselvurdering for 2022, der de presenterer det som forventes å bli de største truslene innenfor Økokrims ansvarsområde de neste årene.