I en melding opplyser Fiskeridirektoratet at fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62-grader nord med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 3500 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, viser direktoratet til.