Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har vurdert fisketakten i åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62 grader N.

– Arbeidsutvalget viser til at det er viktig at det legges best mulig til rette for at åpen gruppe klarer å utnytte sin tildelte gruppekvote inneværende år, skriver Norges Kystfiskarlag på sine nettsider.

Ukestatistikken per uke 11 viser en lik fisketakt som i fjor på samme tid, med i overkant av 20.000 tonn gjenstående gruppekvantum.

– Kystfiskarlaget ber derfor om justeringer i reguleringsopplegget for å øke fisketakten i åpen gruppe.

De ber om at maksimalkvotetillegget økes med tre tonn for samtlige tre lengdegrupper slik at fartøy under åtte meter får en maksimalkvote på 14 tonn, åtte-ni meter 17 tonn og ti meter og over 18,5 tonn.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen besluttet onsdag å øke maksimalkvotene på torsk nord for 62°N med tre tonn for alle fartøy i åpen gruppe. Det skriver Guro Gjelsvik i reguleringsseksjonen i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Beslutningen har virkning fra og med onsdag.

– Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel, står det i pressemeldingen.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene på torsk nord for 62°N med 3 tonn for alle fartøy i åpen gruppe.