Torsdag skriver Fiskeridirektøren i en pressemelding at det er besluttet å øke maksimalkvotene i blåkveitefisket. Kvotene økes med 5 tonn til alle fartøy under 28 meter største lengde, som har adgang til å delta i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N.

Refordelingen er i tråd med kravet fra Fiskarlaget, som Fiskeribladet nylig omtalte.

– Det er et kvantum vi håper skal gjøre det interessant for flåten å ta en ekstra tur, samtidig som vi er klar over at det kvantumet som gjenstår er begrenset, sa assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i Fiskarlaget tirsdag.

Direktoratet gjør oppmerksom på at fisket kan bli stoppet på meget kort varsel.

Torsdag ettermiddag gjenstår 240 tonn av kvoten.