Torsdag sendte Fiskeridirektoratet ut melding at fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen har besluttet å øke maksimalkvotene i torsketrålerne sitt fiske etter hyse nord for 62°N med 40 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med torsdag 22. september.

– Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel, står det i meldingen.