I en fiskerimelding opplyser fiskeridirektøren at det er besluttet å øke de garanterte kvotene per kvotefaktor 1,00 for fartøy med torsketråltillatelse som følger:

  • 1 462 tonn i fisket etter torsk nord for 62°N
  • 536 tonn i fisket etter hyse nord for 62°N
  • 524 tonn i fisket etter sei nord for 62°N

Direktoratet viser til at bakgrunnen for økningen er en intern refordeling og beslutningen har virkning fra og med fredag.