Salgslaget vedtok endringer i vedtektene på det ordinære årsmøtet i begynnelsen av mai. Usikkerhet rundt hvilken dato vedtektene skulle iverksettes, ble det bestemt at det måtte avholdes nytt valg. Det er altså blitt gjort nå.

Hovedpunkter i de nye vedtektene er at det skal være fiskervalgt representanter fra begge kjønn i Sildelagets styre.

– Både styreleder Lars Ove Stenevik og administrerende direktør Paul Magnus Oma er fornøyd med at valget nå er gjennomført og de ser frem til å jobbe sammen med det nye styret fremover, skriver Sildesalgslaget i en melding på sine hjemmesider.

– Gledelig er det også at vi har fått fire nye, dyktige styremedlemmer i Solveig Strand ,Stine Ytterstad, Celius Eidesvik og Ivar Gustad og jeg ser frem til å jobbe sammen dem og med hele det nye styret fremover. Det mangler aldri saker å ta fatt i her i norsk fiskerinæring, sier styreleder Lars Ove Stenevik i meldingen.

Sildelaget har nå 25 prosent kvinneandel i styret.

Her kan du høre podkast fra da Lars Ove Stenevik diskuterte likestilling med salgsansvarlig Monica Langeland i Egersund trål og HR-sjef Kathleen Offmann Mathisen i Grieg Seafood i fjor:

Et styremedlem skal kun sitte i 8 år sammenhengende mot 12 år tidligere. Det er også vedtatt at det skal sitte minimum 6 utsendinger fra begge kjønn i Sildelagets årsmøte.

Dette er det nye styret:

 • Lars Ove Stenevik, Styreleder - Gjenvalg ( Ringnot)
 • Kjell Bjørnar Bakken, Nestleder - Gjenvalg ( Kyst)

For Ringnot:

 • Solveig Strand -Nyvalgt
 • Stine Ytterstad -Nyvalgt
 • Jonny Lokøy -Gjenvalg
 • Anders Remøy

Trål:

 • Kjell Svanes
 • Celius Eidesvik -Nyvalgt

Kyst:

 1. Einar Helge Meløysund -Gjenvalg
 2. Ivar Gustad -Nyvalgt
 3. Bjørn Sørli Waage

Ansattes representant:

 • Bente Eikesdal
Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.