– Det er mange som ikke har fått med seg at det er gjort en dramatisk endring i minstemål på berggylt. Minstemålet er satt opp fra 14 til 22 cm, med et maksmål på 28 cm. Det er nesten en hel fisk, sier reder og skipper på «Bluefin» Atle Magne Nekkøy til Fiskeribladet.

– Hva tror du er bakgrunnen for at minstemålet økes?

– Det kan ikke jeg svare for. Men Fiskeridirektoratet ville ha en inngangsåpning på 60 millimeter i teinene.