Fiskeridirektoratet har foreslått at det innføres nye regler som skal hindre at eierkonsentrasjonen i kystflåten