Disse minsteprisene gjelder fra 1. januar 2022.

  • Gr 1 (350 gram og over): 6,63 kroner pr kg
  • Gr 2 (300-350 gram): kr 5,14 pr kg
  • Gr 3 (200-299 gram): 4,52 kroner pr kg
  • Gr 4 (125-199 gram): 3,66 kroner pr kg
  • Gr 5 (under 125 gram til konsum): 3,66 kroner pr kg

For Gruppe 5 sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen 2 kroner pr kg, melder Norges Sildesalgslag.