Fangsten til nye «Libas» har en anslått verdi på rundt 5,5 millioner kroner etter at 45 prosent av fangsten ble levert til konsum og 55 prosent til mel og olje. Fangstene ble tatt