Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) har kommet med kvoteråd for 2022 for bunnfisksbestandene i Nordsjøen og områdene rundt, melder Havforskningsinstituttet.

Det vil si at seikvoten neste år blir på 49.614 tonn. Grunnen er dårlig rekruttering og at gytebestanden går ned, forklarer havforsker Bjarte Bogstad, Norges representant i ICES' rådgivende komité (ACOM).

For torsk i Nordsjøen er rådet på inntil 14.276 tonn. Det er 3 prosent lavere enn rådet for 2021.

Historisk er dette svært lave råd for sei og torsk, de to viktigste bunnfiskbestandene i Nordsjøen for norske fiskere.

Hysekvoten går opp med til 128.708 tonn, som vil si en oppgang på 86 prosent. Kvoten for kviting er på 88.426 tonn, som er en økning på 236 prosent. For hyse er rådet høyere enn på mange år, på grunn av de sterke årsklassene i 2019 og 2020 er sterke.

Rådet for rødspette går ned med 15 prosent til 142.508 tonn, og rådet for lysing ned med 27 prosent til 75.052 tonn.

Kvoterådene oppdateres i november, melder Havforskningsinstituttet.