I sin oppsummering av forrige ukes fiske, viser salgslaget til at kvaliteten på lodda har vært god denne sesongen, og at alle fangster er solgt til konsum.

Flåtegruppene har til sammen landet 463 tonn lodde over totalkvoten på 37.150 tonn.

«Sunny Lady» med siste fangst

Siste fangst som ble levert inn, står Teigegruppens «Sunny Lady» for. Nybåten meldte mandag inn tre fangster på til sammen 610 tonn, med en rognprosent som varierte mellom 18 og 20 prosent. Pelagia Liavåg har kjøpt hele rubbel og bit, og «Sunny Lady» passerer i skrivende stund passerer Rørvik.