Det opplyser Sjømatrådet i en pressemelding.

Skrei som er kvalitetsmerket skiller seg fra annen skrei ved at den er utvalgt, behandlet og pakket etter egne krav. Kravene er beskrevet i kvalitetsstandarden NS 9406 «Fisk og fiskeprodukter – Fersk skrei – Krav til produkt».

De viktigste endringene

Den reviderte versjonen av skreistandarden inkluderer nå blant annet informasjon om at leverandører og eksportører av skrei og skreiprodukter må inngå lisensavtale med Sjømatrådet for å kunne bruke skreimerket. Avtalen må inngås før sesongen begynner.

I den nye versjonen er størrelsesklasser for pakking av fisk fjernet, mens det er innført egne krav til hvordan merking av hel fisk skal gjennomføres. Det er også foreslått krav om merking av fangstdato på fiskekassene.

For at en skrei skal kunne merkes som kvalitetsmerket skrei, må den også være minst 2 kilo, etter at det en sløyd og hodekappet.

Organisering av standarden og revisjonen

Det er Standard Norge som har ansvar for standarden og høringsrunden. Norges sjømatråd er eier av varemerket skrei og det er Norges Råfisklag som har ansvaret for å kontrollere at skreimerkede produkter er produsert og holder kvalitetskravene som er beskrevet i standarden.

Forslag til revidering av skreistandarden er gjort av en komité sammensatt av representanter for fiskerinæringen i Norge. Representanter fra fiskemottak, produsenter av fiskeprodukter, interesseorganisasjoner og eksportører som omsetter skrei har deltatt i dette arbeidet.

Du kan se og laste ned høringsforslaget hos Standard Norge.