I sør lever rekene på dyp mellom 100 og 400 meter i Norskerenna og Skagerrak. Her har utbredelsen av reker minket de siste årene.

– For 2022 anbefaler ICES en endelig kvote på 7712 tonn, noe som er en nedgang sammenliknet med det foreløpige rådet fra mars 2021, forteller forsker og bestandsansvarlig Guldborg Søvik i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettside mandag.

Nedgangen utgjør 30,6 prosent.

Men det endelige rekerådet for 2022 er derimot en oppgang sammenliknet med det endelige kvoterådet for 2021. Økningen utgjør 7,6 prosent.

Ny bestandsmodell

Det nye rådet er basert på en ny bestandsmodell.

Forskerne har satt en foreløpig kvote for 2023 på 11.108 tonn. Økningen fra i år skyldes hovedsakelig at en ny, god årsklasse er på vei inn i fisket, opplyser Søvik i artikkelen.

Den nye bestandsmodellen, som ble godkjent av metoderevisjonen i januar 2022, kjøres med data tilbake til 1908 (landingsdata), da fiskeriet var i sin spede begynnelse. Modellresultatene viser at bestandsstørrelsen er vesentlig redusert siden begynnelsen av 1900-tallet, ifølge Havforskningsinstituttet.

– Bestandsstørrelsen ligger nå under føre-var-nivået og har gjort det en del år, hovedsakelig på grunn av lav rekruttering.

Hvorfor rekrutteringen har vært lav, vet ikke forskerne, men de peker på at det kan skyldes kombinasjon av for dårlig tilgang på mat, temperatur og predasjon på larvene.

– Et lyspunkt er at den innkommende 2021-årsklassen ser ut til å være god, forteller Søvik.