– Målet for oss er å få mer fin linefisk på land, men også å øke aktiviteten utenom hovedsesongene. Der ser vi allerede at egnesentralen har hatt en effekt, sier Inger Lise Brun.

Hun er personalsjef og «potet» hos Gunnar Klo AS, og har jobbet mye med etableringen av konsernets nye egnesentral på Myre i Vesterålen.

Personalsjef i Klo-konsernet, Inger Lise Brun, har jobbet mye med etablering av egnesentralen på Myre det siste året. Før jul tok de den nye sentralen i bruk.