– Den snur vel neppe når den er kommet hit, så alt tyder på et innsig etter samme mønster som de siste årene, sier skipper Jan Petter Børresen om bord på kystnotbåten «Lise Beate». De ankom «kjeften» av Kvænangen tirsdag kveld, og har sammen med andre båter fulgt starten på innsiget inn mot Skjervøy og fjordlinja.

Står djupt

– Hvilke mengder som er her nå er det vanskelig å ha oversikt over, men vi har i hvert fall sett fangstbare topper.