NRK melder at regjeringen følger EU og dermed stenger grensene for russisk varetransport og havnene for russiske skip. Men i følge NRK blir fiskefartøy unntatt fra denne beslutningen.

– Vi stenger norske havner for russiske fartøy, men vi unntar fiskefartøy. Det har også EU gjort. Vi gjør det enkelt og lettforståelig og unntar alle fiskefartøy, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran til NRK.

Alle fiskebåter får komme

Både fiskebåter som kommer fra Nordsjøen og fiskebåter som skal inn til et norsk verft får dermed komme til kai, bekrefter fiskeriministeren til NRK.

På spørsmål fra statskanalen om det er slik at alle russiske fiskefartøy kan komne til havn uavhengig av hvor de har vært og hva de skal, svarer Skjæran følgende:

– Ja, med ett forbehold. Vi har også en sanskjonsliste som gjelder enkelte russiske personer. Men gitt at et fiskefartøy ikke er eid av en av disse, så kan fiskebåtene anløpe en norsk havn også etter at havneforbudet har begynt å gjelde.

Ståle Nilsen er daglig leder i eksportselskapet Ståle Nilsen Seafood. Foto: Arkivfoto Silje Helene Nilsen

Fornøyd fiskekjøper

Fiskekjøper Ståle Nilsen, i Ståle Nilsen Seafood AS, sier til Fiskeribladet at denne beslutningen er bra for hans del. Selskapet er største kjøper av russisk fisk for bearbeiding i Norge.

– Det har betydning for oss, det er en ting, men for hele fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland er dette av større betydning. Det vil ikke vært så enkelt å fortsette fiskerisamarbeidet med Russland dersom norske havner ble stengt for russiske fiskebåter, sier Nilsen.

– Har du merket noe forskjell nå i de russiske leveransene?

– Det er enkelte trålere som ikke går til Norge, men går til Murmansk og ett av disse er et rederi som levere til oss.

Unntak for Svalbard

Fra 7. mai 2022 vil det være forbud mot havneanløp for russiskflaggede fartøy. Forbudet omfatter skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy.

Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy. Forbudet gjennomføres for havner i Fastlands-Norge, heter det i en pressemelding.

– Regjeringen har hatt en klar linje gjennom hele krisen om at vi står sammen med våre naboland og EU for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt. Vi gjør det vi har varslet: Vi stenger havnene for russiskflaggede fartøy, men holder fortsatt havnene åpne for fiskefartøy. Det er viktig for Norge å hegne om fiskerisamarbeidet i Barentshavet og operativt bilateralt samarbeid om søk og redning. Så gjør vi unntak for Svalbard fordi Svalbard står i en særstilling, sier Skjæran i meldingen.

Stenger grensestasjon

Det første som skjer er at grensen mellom Norge og Russland i Finnmark stenger umiddelbart etter vedtaket fra regjeringen i statsråd nå i formiddag.

Grensestasjonen Storskog blir dermed stengt for transport av alle varer som står oppført på EUs sanksjonsliste, forteller utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens institutt har tidligere sagt til Fiskeribladet at en eventuell stenging av norske havner kan være en risikabel vei å gå. Foruten å ramme norske økonomiske interesser, kan et slikt tiltak også sette fiskerisamarbeidet med russerne i fare, ifølge Østhagen.

Bjørnar Skjæran understreket da at regjeringen vil hegne om fiskerisamarbeidet i nord.