Russland ble i vår skjøvet ut i kulden av Det internasjonale havforskingsrådet (ICES). På grunn av krigen i Ukraina er russiske medlemmer og eksperter utestengt fra all aktivitet på ubestemt tid. Likevel har norske myndigheter insistert på å opprettholde fiskerisamarbeidet med naboen i øst.

Dermed har norske og russiske havforskere fått grønt lys til å fortsette felles forskningsarbeid på delte fiskebestander i Barentshavet.

I begynnelsen av september leverer de sine kvoteråd for både torsk, hyse og snabeluer til Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon.