– Maneten kan fort bli en ny ressurs for fiskere i Norge. Det gjør at de kan være en del av løsningen til å fjerne ett problem fra havet, og samtidig løse en annen stor miljøtrussel, forklarer Rachel Tiller til NRK.

Hun viser da til utslippet av mikroplast i havet, der slimet til maneten kan være en av nøklene til å redde havet. Slimet kan fange opp bitte små partikler, selv den aller minste nanoplasten.

– Vi har god dialog med fiskere, der mange har vist interesse og sagt seg interessert i å høste manetene. Det blir som et tilleggsfiske i en periode der de ikke fisker etter andre arter, sier Tiller til NRK.

Forskerne har laget ulike modeller for havområder som skal gjøre at fiskerne skal kunne vite hvor og når de kan fiske maneter.